Haloperidol Nedir ?

Haloperidol Nedir ?

- Bölüm: İlaçlar
5408
Haloperidol Nedir ? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Haloperidol (norodol, septol, sedatol)

 (Norodol ® 5 amp)

 • Yetişkin dozu: 2-5 mg IM;
 • Etki başlama süresi:  1 saat içindeEtki süresi: 4-8 saat
 • Yan Etkiler: Ekstrapiramidal semptomlar (distonik reaksiyon ve akatizi), hipotansiyon, nöbet eşiğini düşürme, antikolinerjik etkiler Ortastatik hipotansiyon genellikle geçici

Farmasötik Şekiller

5, 10, 20 mg haloperidol içeren tablet, 2 mg/mL haloperidol içeren damla, 5 mg/mL haloperidol içeren ampul biçiminde

Endikasyonu:

 • Uyarıcı ya da halüsinojenik ilaçlarla tetiklenen, benzodiazepinlere yanıt vermeyen akut ve kronik psikotik bozukluklar

Kontrendike Durumlar

 • Komada solunum yolu kontrol altında değilse
 • Parkinson hastalığı
 • EKG’de QTc aralığında uzama

Dikkatli Kullanılması Gereken Durumlar

 • Geçici hipotansiyon ya da anjinal ağrıyı artırması nedeni ile ciddi kalp damar sistemi hastalıkları olan kişiler
 • Konvülsiyon eşiğini düşürebilmesi nedeni ile antikonvülzan ilaçlar ile tedavi, nöbet öyküsü, EEG anormallikleri olan kişiler

Yan Etkiler

 • Ekstrapiramidal sistem ile ilgili yan etkiler: Parkinson benzeri belirtiler, akatizi, distoni ve tardif diskinezi
 • Sedasyon ve hipotansiyon
 • Taşikardi, hipotansiyon, hipertansiyon ve QTc aralığında uzama (Torsade de Pointes aritmisine neden olabilir.)
 • Mastalji, adet düzensizlikleri, jinekomasti, impotans, hipoglisemi, hiperglisemi ve hiponatremi

Gebelikte Kullanımı

Gebede kullanımının güvenliliği konusunda kesin kanıt yoktur. Ciddi bulguları olan gebede akut ve kısa süreli kullanılabilir.

İlaç ve Laboratuvar Etkileşimleri

 • Merkezi sinir sistemi üzerine etki gösteren opioid, antidepresan, fenotiyazinler, etanol, barbitürat ve diğer sedatiflerin etkilerini artırır.
 • Lityum ile birlikte kullanımı malign nöroleptik sendrom riskini artırabilir.hotel Lobi

Doz ve Veriliş Yolu

 • Ağız yolu: Hafif şiddette olgularda başlangıç dozu 2 mg/gün, şiddetli olgularda başlangıç dozu 3-5 mg/gün, iki ya da üçe bölünerek verilir.
 • Yaşlı hastalarda başlangıç dozu 2 mg/gün iki ya da üçe bölünmüş dozda, çocuklarda 0,05 mg/kg/gündür.
 • Kas içine: Ajite hastalarda başlangıç dozu 2-5 mg 4-8 saat ara ile ajitasyon yatışıncaya dek yinelenir. Çocuklarda kas içine uygulanmasına ilişkin kontrollü çalışmalar yoktur.
 • İv uygulanımı: Ajitasyon ve deliryum tedavisinde ven içine de verilmektedir. QTc aralığını uzatması ve Torsade de Pointes ritim bozukluğuna neden olabilmesi nedeniyle ven içine verilmesi sırasında kalp monitorizasyonu gereklidir. intra venöz, hafif ajitasyonda 0,5 mg, orta şiddette ajitasyonda 2 mg, ağır şiddette ajitasyonda 5 mg verilir, ajitasyon yatışıncaya dek yarım saat ara ile yinelenir.